A: Bana Josipa Jelačića 25, 40 000 Čakovec
T: 040/ 395-655
E: dv.djecja.masta@gmail.com

Adaptacija na vrtić

Polazak djeteta u vrtić za većinu djece zapravo predstavlja prvo odvajanje djeteta od roditelja. Za dijete to svakako predstavlja emocionalni stres, budući da se nađe u nepoznatom prostoru i s nepoznatim osobama. Na polazak u vrtić svako će dijete reagirati drugačije.

Više

Darovitost

Darovitost se najčešće definira kao sklop urođenih osobina i sposobnosti koje omogućuju da osoba na nekom ili više područja postiže natprosječne rezultate. Kada se radi o jednom području, to se obično naziva talentom. ( ''Ja hoću i mogu više''-priručnik za odgoj darovite djece od 3 do 8 godina, J. Cvetković-Lay)

Više

Dijete s teškoćama u razvoju u redovnom vrtiću

Sva su djeca jednaka i moraju im se pružiti jednake mogućnosti sudjelovanja u svim aktivnostima u zajednici i društvu kao i svakom drugom djetetu. Posebna skrb za djecu s teškoćama u razvoju osigurana je zakonskim okvirima te međunarodnim dokumentima, poput Konvencije o pravima djeteta i Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Sukladno s time djeci s teškoćama u razvoju mora se omogućiti i polaženje dječjeg vrtića.

Više

Discipliniranje djece

Discipliniranje djece često roditeljima, bakama, djedovima, skrbnicima i svima ostalima koji sudjeluju u odgoju djece predstavlja najveći izazov. Discipliniranjem možemo nazvati različite metode kojima se utječe na oblikovanje karaktera, učenje samokontroli te prihvatljivom i poželjnom ponašanju.

Više

Odgojni postupci

Odgojni postupci su ponašanja kojima se žele ostvariti određeni ciljevi vezani za razvoj djece. Na roditeljstvo utječu tri skupine čimbenika: socijalna okolina (uža i šira rodbina, prijatelji, šira socijalna okolina kao što je društveno ozračje i političko okruženje); karakteristike djeteta (osobnost djeteta, bolesti); karakteristike roditelja (osobnost, način njihova odgoja, zrelost, eventualne psihičke bolesti i sl. Odgojni postupci i stilovi roditeljstva

Više