A: Bana Josipa Jelačića 25, 40 000 Čakovec
T: 040/ 395-655
E: dv.djecja.masta@gmail.com

Objekti

4 objekta, 4 priče.

Područni objekt Dječja maštanja u Murskom Središću manji je objekt, u kojem je rad organiziran u najviše dvije odgojno – obrazovne skupine. Manji broj djece doprinosi stvaranju ugodne i tople, obiteljske atmosfere u kojoj vlada suradničko ozračje između djece, roditelja i odgojitelja.

Zajednički boravak djece različitih dobnih skupina prilikom pojedinih aktivnosti tijekom dana omogućuje poticajnu okolinu i suradničko učenje od najranije dobi.

Ovakvi uvjeti odgojiteljima omogućuju individualiziran pristup svakom djetetu i roditelju odnosno skrbniku, te fleksibilnost u svakodnevnom radu, što stvara temelj za partnerske odnose i kvalitetnu suradnju.

Posebno ističemo i suradnju s lokalnom zajednicom, brojnim ustanovama i institucijama koje su dio našeg šireg okruženja, a koje redovito posjećujemo stvarajući tako djeci uvjete za iskustveno učenje.

U objektu Dječja maštanja provodi se redoviti odgojno – obrazovni program u cjelodnevnom i poludnevnom trajanju. Od integriranih programa provode se program predškole (za polaznike vrtića i za vanjske polaznike), program odgoja i obrazovanja za okoliš, program katoličkog vjerskog odgoja te sigurnosno-zaštitni i preventivni programi. Ovisno o interesu, organizira se i igraonica ranog učenja engleskog ili njemačkog jezika te plesna igraonica.