Kućni red

Kućni red

Kućni red sastavljen je od određenih pravila čijim pridržavanjem pridonosite zaštiti sigurnosti i zdravlja Vašeg djeteta te sve ostale djece u našem vrtiću.

• RADNO VRIJEME VRTIĆA usklađeno je s potrebama zaposlenih roditelja. Vrtić radi svaki dan od ponedjeljka do petka, osim neradnih dana (blagdana i praznika) utvrđenih zakonskim propisima Republike Hrvatske. Svakodnevno radno vrijeme utvrđuje se na prvom roditeljskom sastanku u rujnu. Molimo Vas da poštujete radno vrijeme vrtića i ne kasnite po dijete te da se pridržavate vremena boravka djeteta u vrtiću koje je regulirano ugovorom.

• DOLAZAK DJETETA U VRTIĆ preporuča se do 08:30 sati zbog doručka u vrtiću te nesmetanog odvijanja programa i dnevnih aktivnosti. Ako dijete dovodite u vrtić kasnije, bilo bi dobro da dijete doručkuje kod kuće te da ne donosite peciva, krafne i sl. u vrtić.
Nikada ne puštajte dijete samo u vrtić. Dijete u vrtić mogu dovoditi i odvoditi samo punoljetne osobe koje ste pisano ovlastili za to putem Ovlaštenja. Osoba koja dovodi/odvodi dijete obavezno se treba javiti odgojitelju te se na traženje odgojitelja identificirati. Ukoliko dođe do promjene ovlaštenih osoba, dužni ste to javiti odgojitelju iz skupine.
Molimo Vas da prilikom dolaska i odlaska obavezno zatvarate vrata objekta, kao i ulazna vrata dvorišne ograde.
Duži izostanak djeteta iz vrtića potrebno je unaprijed najaviti odgojiteljima ili ravnateljici.

•ZAŠTITA ZDRAVLJA DJECE osnovni je zadatak u dječjem vrtiću. Prije upisa u vrtić obavezan je sistematski pregled djeteta od strane liječnika.
Ukoliko je dijete bolesno, molimo da ga ne dovodite u vrtić. Ne možemo primiti dijete s: povišenom temperaturom, kožnim osipom, proljevom, povraćanjem, ušima, svrabom ili crijevnim parazitima, konjuktivitisom ili drugim simptomima neke zarazne bolesti.
Pri svakoj bolesti ili promjeni zdravstvenog stanja obavijestite odgojitelja ili tajništvo vrtića. Nakon preboljele bolesti obavezno je donijeti liječničku potvrdu da je dijete zdravo te da može polaziti vrtić.
Lijekove za djecu dajemo jedino kod kroničnih bolesti i uz pisanu liječničku preporuku.
Posebna prehrana u vrtiću daje se jedino po pisanoj preporuci liječnika ili uz potpisani zahtjev roditelja.
Kod ozljede ili naglog pobolijevanja u vrtiću se pruža prva pomoć, zatim se obavještava roditelj koji mora doći po dijete. Ako postoji indikacija za liječničku pomoć, dijete se upućuje liječniku i o tome obavještava roditelj.
Nakon izostanka djeteta iz vrtića duljeg od 60 dana potrebno je ponovno donijeti liječničku potvrdu da dijete može polaziti vrtić.
Svakodnevni boravak djece na svježem zraku obavezan je s ciljem očuvanja zdravlja djece.

• MOLIMO VAS DA REDOVITO:
– čistite i mijenjate papuče djetetu
– mijenjate dotrajale četkice za zube ili čašice djeteta
– donosite pelene, kreme i drugi potrošni materijal u dogovoru s odgojiteljima
– pratite oglasne ploče te obavijesti
– podmirujete novčane obaveze prema vrtiću

• MOLIMO DA U VRTIĆ NE DONOSITE SLIJEDEĆE:
– tvrde bombone, žvakaće gume te gazirane sokove
– skupe igračke, nakit, satove i mobitele
– torte, kolače i sladoled koji su domaće izrade zbog zdravstvenih razloga (u vrtić se može donijeti samo originalno zapakirana hrana s odgovarajućom deklaracijom)

• ZABRANJENO JE:
– pušenje u svim unutarnjim i vanjskim prostorima vrtića
– unošenje oružja i opasnih predmeta u vrtić
– uvođenje životinja u prostore gdje borave djeca (osim u sklopu projekta)
– dolaziti po dijete u stanju intoksikacije alkoholom ili psihoaktivnim tvarima
– zadržavanje u prostorima vrtića nakon dolaska po dijete (osim kada su organizirane priredbe ili druženja s roditeljima)
– psovanje, vikanje, svađanje i svi ostali oblici neprimjerene komunikacije u prostorima vrtića

• VRTIĆ NE ODGOVARA ZA:
– izgubljene ili oštećene stvari, novac, nakit, odjeću ili igračke
– bicikle ili kolica ostavljene u dvorištu vrtića

• PRAVO I OBAVEZA RODITELJA I SKRBNIKA JE:
– ovlastiti osobe koje će dovoditi i odvoditi dijete iz vrtića u slučaju njegove spriječenosti
– informirati se o radu vrtića, surađivati s odgojiteljima i stručnim suradnicima
– tražiti i dobiti informacije o djetetovom boravku u vrtiću kao i stručne savjete vezane uz rast i razvoj djeteta
– dolaziti na roditeljske sastanke i radionice
– odazivati se i tražiti individualne razgovore s odgojiteljima i stručnim suradnicima
– obavijestiti odgojitelje o svakoj promjeni adrese i brojeva telefona ili mobitela
– potpisom se izjasniti o fotografiranju djeteta u sklopu vrtićkih aktivnosti kao i sudjelovanju djeteta u programu katoličkog vjerskog odgoja te izleta u organizaciji vrtića

Pridržavanjem kućnog reda doprinosite kvaliteti boravka u vrtiću te dobrobiti sve djece upisane u naš vrtić i na tome vam zahvaljujemo.