Erasmus+

Živjeti za učenje - Live 2 Learn

Glavni cilj projekta je osuvremeniti kurikulum dječjeg vrtića Dječja mašta uvođenjem novih metoda i tehnika u svakodnevni rad, i to na tri ključna područja kojima će odgajateljice i ravnateljica:

a) poboljšati svoje jezične kompetencije, obogatiti vlastiti vokabular i steći samopouzdanje u korištenju engleskog jezika.

b) razviti inovativne metode u kurikulumu i razvijati kompetencije cjeloživotnog učenja “učiti kako učiti”

c) razviti transverzalne kompetencije djece i odgajatelja uvođenjem kreativnih alata u svakodnevni rad dječjeg vrtića.

Projekt traje od 1.6.2023. do 31.5.2024. Unutar tog razdoblja planirana je realizacija ukupno 5 mobilnosti – sudjelovanja na tečajevima u inozemstvu koji će sudionice osposobiti za planiranje, kreiranje i evaluaciju inovacija u kurikulum dječjeg vrtića Dječja mašta. Ovaj projekt, vrijednosti 10.291,00 eura, u potpunosti je financiran iz programa Erasmus+.

Financirano sredstvima Europske unije. Iznesena mišljenja i stavovi odražavaju isključivo stav autora i ne moraju se podudarati sa stavovima Europske unije ili Agencije za mobilnost i programe Europske unije. Ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje bespovratna sredstva ne mogu se smatrati odgovornima za njih.