Ostali projekti

Ostali projekti

U dječjem vrtiću Dječja mašta svake se pedagoške godine provode različiti projekti, na razini čitave ustanove, pojedinih područnih objekata ili pak pojedinih odgojno-obrazovnih skupina u određenom objektu.
Kao neposredni poticaj za rad na projektu uzima se bilo koji događaj ili situacija koji su pobudili dječju znatiželju i interes. Tema projekta uvijek je ona koja je djeci važna iz nekog razloga.

Nakon što je, temeljem dječje inicijative i interesa okvirno odabran projekt, odgojitelji određuju cilj projekta, to jest ono što se projektom nastoji postići kod djece koja sudjeluju u njemu. Određuju se i očekivani ishodi projekta, koji predstavljaju željene aktivnosti djece kojima će ona demonstrirati stečeno znanje, vještine i stavove. Ishodi su zapravo ponašanja koja pokazuju kojim promjenama je projekt doprinio.

Plan projekta uvijek se izrađuje u suradnji s djecom, uz uvažavanje njihovih ideja i prijedloga. Tijekom samog provođenja projekta, projekt se dopunjava i mijenja sukladno interesima djece koji određuju smjer projekta.
Rad na projektu odvija se kroz razgovore s djecom i veliki broj različitih aktivnosti. Ključne dijelove razgovora i aktivnosti djece planiraju se po danima. Najbolje je planirati po danima, kao i način bilježenja aktivnosti. Nastoji se ostvariti plan, ali ga se stalno širi i bogati novim aktivnostima koje iniciraju djeca. Djeca mogu prekinuti neku aktivnost kada to požele.

Na kraju provođenja projekta odgojitelj procjenjuje koliko je tema obrađena i da li je postignut postavljeni cilj te postavljeni ishodi na početku provođenja projekta. Postignuti ciljevi projekta vrednuju se zajedno s djecom i uvažava se njihova procjena uspješnosti rada (što su naučili, koliko im je bilo zanimljivo, što im je bilo najteže, itd.). Vrednuju se postignuti cilj / ciljevi u odnosu na: djecu, roditelje, odgojitelje. Evaluiraju se i ishodi – što je projekt promijenio te kako je utjecao na promjenu ponašanja kod djece.

Svaki uspješno proveden projekt prezentira se unutar dječjeg vrtića (roditeljima, odgojiteljima, djeci), kao i izvan njega (na izložbama, putem medija i Internet stranice).
Tijekom godina u našoj je ustanovi provedeno mnoštvo različitih projekata, od kojih želimo izdvojiti one najuspješnije.Već prilikom planiranja projekta razmišljamo i o njegovoj održivosti, pa tako oni projekti koji su pobudili najveći interes djece i odgojitelja te najbolje rezultate, s vremenom postaju dijelom našeg kurikuluma i redovitog ili posebnog programa rada.

Projekt ''Učenje o EU''

CILJ projekta je steći znanja o Europskoj uniji kao zajednici različitih zemalja, naroda i kultura.
ISHODI koje smo realizirali su slijedeći: djeca znaju nabrojati nekoliko zemalja članica EU, djeca znaju pozdraviti na barem jednom jeziku neke zemlje članice EU, djeca znaju nabrojati neke glavne gradove i prepoznatljiva obilježja (poput tradicionalne hrane i kulturnih znamenitosti) zemalja članica.
AKTIVNOSTI kroz koje se projekt provodi uključuju svakodnevne aktivnosti u dječjem vrtiću na svim razvojnim područjima, kao i brojne aktivnosti izvan ustanove. Najvažniji partneri u zajednici za provođenje ovog projekta su Međimurska županija te njen odjel koji je zadužen za europske poslove, kao i upravni odjeli lokalnih jedinica na područjima na kojima djeluje predškolska ustanova Dječja mašta.

Projekt ''Zdravo je pravo''

CILJ projekta je omogućiti ostvarivanje prava djeteta na zdravlje i razvoj.

ISHODI koji su realizirani kod djece sudionika provođenjem ovog projekta su: djeca svakodnevno vježbaju; djeca svakodnevno provode vrijeme na svježem zraku provodeći aktivnosti kretanja; djeca znaju nabrojati nekoliko vrsta zdravih i nezdravih namirnica; djeca su usvojila pravila ponašanja u prometu te ih primjenjuju prilikom izlazaka iz dječjeg vrtića; djeca znaju kako postupiti kada im priđe neznanac.

AKTIVNOSTI projekta ”Zdravo je pravo” provode se svakodnevno u unutarnjim i vanjskim prostorima dječjeg vrtića, a kao partnere koji su omogućili kvalitetno provođenje projekta i aktivnosti izvan naše ustanove su Zavod za javno zdravstvo, Udruga Lijepa naša i Policijska uprava Međimurska.

Projekt ''Naš VRTić''

CILJ ovog projekta je razviti svijest o važnosti prirodnog okoliša te njegova očuvanja, kao i stjecanje znanja i vještina o održivom uzgoju biljaka.

ISHODI realizirani projektom ”Naš VRTić” su slijedeći: djeca znaju opisati životni ciklus biljke od sjemenke do ploda; djeca znaju kako brinuti o biljkama (od pripreme zemlje, klijališta, presađivanja do ubiranja plodova i čišćenja vrta);djeca znaju razliku između sezonskih i lokalnih namirnica u odnosu na one vansezonske i uvezene; djeca su stekla vještine izrade nekoliko jednostavnih i zdravih jela (voćna salata, pita od povrća, sok od agruma).

AKTIVNOSTI koje su se provodile kroz ovaj projekt prvenstveno su usmjerene na one u vanjskom okolišu dječjeg vrtića – povrtnjaku, a obuhvaćaju rad s djecom i njihovim roditeljima odnosno skrbnicima. Naši partneri izvan ustanove su udruge koje se bave zaštitom okoliša poput udruga Lijepa naša i ZEONobilis, donatori sjemenja i sadnica poput Čakom-a, te svi ostali čimbenici u zajednici koji su doprinijeli osmišljavanju, provođenju i održivosti ovog projekta.