Upisi

Upisi

Upisi u dječji vrtić vrše za djecu od navršene 1 godine života do polaska u školu. Odgojno obrazovne skupine formirane su s obzirom na dob djece, a program pojedine skupine prati osobine i psihološke uvjete razvoja djece pojedine dobi.
Upisi djeteta se vrše u sjedištu ustanove za sve objekte, ili u područnim objektima za pojedini objekt. Upisi se vrše po prethodnoj najavi roditelja ili skrbnika djece, tijekom radnog vremena.

Za upis u vrtić prilaže se:

Za svu djecu:

  • rodni list djeteta
  • potvrda o obavljenom sistematskom pregledu djeteta prije upisa u dječji vrtić
  • kopija osobne iskaznice oba roditelja ili skrbnika
  • potvrda o zaposlenju za roditelje / skrbnike koji su zaposleni
  • popunjeni obrasci koji se podižu u tajništvu vrtića ili kod voditelja objekta (inicijalni upitnik, suglasnosti, podaci za imenik djece i ovlaštenja)
  • suglasnost općine / grada o sufinanciranju djetetovog boravka u vrtić (za općine / gradove koje izdaju ove suglasnosti)

Dodatna dokumentacija:

  • za djecu s posebnim prehrambenim potrebama, kroničnim oboljenjima i /ili alergijama prilaže se relevantna zdravstvena dokumentacija
  • za djecu koja su udomljena ili pod skrbništvom prilaže se Rješenje o udomiteljstvu, odnosno Rješenje o skrbništvu
  • za djecu s teškoćama u razvoju prilaže se Nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja te nalazi drugih stručnjaka (rehabilitatora, psihologa, logopeda, liječnika specijalista)
  • za djecu razvedenih roditelja prilaže se Rješenje o skrbništvu i druge bitne odluke nadležnih tijela

Ugovor o upisu djeteta u vrtić potpisuje se nakon prikupljanja i verificiranja sve potrebne dokumentacije s ravnateljicom, psihologinjom ili voditeljem područnog objekta.